skakiwest@hotmail.com : Στείλτε οτι νομίζετε. Εδώ δεν χωράει λογοκρισία. Πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας για το χώρο του αθλήματος. Τα πάντα, εάν το θέλετε εσείς, θα δημοσιεύονται ανώνυμα ή επώνυμα. Eπίσης, οτιδήποτε δημοσιεύεται εδώ, είναι ελεύθερο για αντιγραφή και αναδημοσίευση οπουδήποτε χωρίς την έγκριση κανενός.

Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Δικαίωση ή Επαγρύπνηση;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε πριν λίγες ώρες την ακόλουθη προσωρινή διαταγή, που αφορά την αντιδημοκρατική, φασιστική, σκοταδιστική απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της Δημόσιας Τηλεόρασης.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΤΑΓΗ
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.∆/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

΄Εχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονοµικών «Κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), µε το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., µε αποτέλεσµα να µην επιτελείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συµβολή δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενηµέρωση, στη µόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της οµογένειας. 

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ. 

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του ∆ηµοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς. 

∆ ι α τ ά σ σ ο υ µ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το µέρος της, µε το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραµένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 

2. Τη λήψη από τους συναρµόδιους Υπουργό Οικονοµικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών µέτρων για τη συνέχιση της µετάδοσηςραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστηµα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, όπως προβλέπεται
από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνος Μενουδάκος


Πολλοί θεωρούν την απόφαση αυτή, νίκη των εργαζομένων. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μία απόφαση που απλά αναστέλλει τον θάνατο της Δημόσιας Τηλεόρασης και του πολιτισμού που παράγει, δεν είναι νίκη. Κέρδος από όλη αυτή την κατάσταση είναι η αντίδραση του κόσμου, η μαχητικότητα των εργαζομένων και η αλληλεγγύη που έδειξαν όλοι απέναντι στο μαύρο που προσπαθούν να περάσουν στις ψυχές μας και στη ζωή μας.

Η πραγματική νίκη δεν είναι καμία προσωρινή απόφαση. Ούτε μία μόνιμη απόφαση δεν είναι νίκη. Πραγματική νίκη είναι συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής. Της πολιτικής που λέει πόσες οικογένειες αύριο θα πεινάσουν, πόσα παιδιά θα σταματήσουν αύριο τον αθλητισμό, το φροντιστήριο, τη μουσική, το σκάκι, πόσοι άνθρωποι δεν θα αντέξουν τη πίεση και θα αυτοκτονήσουν. Σίγουρο είναι ότι ακόμα και αυτήν την απόφαση, ο μηχανισμός του καπιταλιστικού, στα όρια του φασισμού, συστήματος που ζούμε και προσπαθούμε να επιβιώσουμε, μπορεί να την μεταμορφώσει σε δικό του όπλο και δική του δικαίωση ανεξάρτητα τι πιστεύει ο λαός που τώρα πανηγυρίζει. Χρειάζεται εγρήγορση, επαγρύπνηση και προπαντός δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί. Στον καπιταλισμό τίποτα δεν είναι υπέρ του λαού. Ακόμα κι αν φαίνεται έτσι. Απλά να θυμίσω το έργο του Μπρεχτ "Ο Αφέντης Πούντιλα και ο δούλος του ο Μάττι" για να καταλάβουμε όλοι τι είναι πραγματικά ο καλός καπιταλισμός, και τι το καλό κεφάλαιο.


Ο καιρός θα δείξει ποιος θα δικαιωθεί, και ποιος έχει δίκιο. Ίδωμεν. Με επαγρύπνηση και εγρήγορση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου